Ik wil veranderen van bank

Wat heeft de bankoverstapdienst mij te bieden?

Dankzij de bankoverstapdienst kunt u voor uw zichtrekening en betalingen snel, gemakkelijk en gratis overstappen van de ene bank naar de andere.

Zodra u de nieuwe bank verwittigt, werkt zij samen met uw vorige bank om:

  • uw doorlopende en memo overschrijvingsopdrachten over te zetten naar uw nieuwe bank
  • uw betaalkaarten te schrappen bij uw vorige bank
  • uw vorige zichtrekening te vereffenen en het saldo over te zetten op een zichtrekening bij uw nieuwe bank
  • uw opdrachtgevers van terugkerende overschrijvingen en schuldeisers van domiciliëringen te informeren over uw nieuwe rekeningnummer/ uw overstap
  • u te informeren over uw blokkeringen en/of beperkingen inzake domiciliëringen bij uw vorige bank die u eventueel ook bij uw nieuwe bank kunt aanvragen

Hoe stap ik over naar een andere bank?

  • Open bij uw nieuwe bank een zichtrekening en vraag haar om een bankoverstapdienst op te zetten. U zal het formulier ‘Aanvraag bankoverstapdienst’ moeten invullen.
  • De nieuwe bank regelt uw overstap met uw vorige bank.
  • Handig is dat u personen, bedrijven en organisaties die regelmatig geld aan u overschrijven (bv. uw werkgever of ziekenfonds) niet zelf hoeft te contacteren om hen uw gewijzigd rekeningnummer mee te delen. Uw nieuwe bank neemt die taak op zich en doet daarvoor een beroep op de dienst Bankswitching.
  • Ook schuldeisers van domiciliëringen (bv. telecomoperatoren of nutsbedrijven) krijgen een melding van de dienst Bankswitching. Enkel wanneer u een domiciliëringsopdracht geblokkeerd hebt op uw vorige zichtrekening, zal deze schuldeiser geen melding ontvangen.
  • Contacteert u liever zelf uw schuldeisers en betalers, dan kan dat nog altijd. In dat geval bezorgt uw nieuwe bank u de lijst van betrokken schuldeisers en betalers samen met voorbeeldbrieven om in te vullen. U kunt die brieven dan zelf opsturen.

U kunt alle informatie nalezen in de brochure ‘De bankoverstapdienst, voor een vlotte overdracht van uw betalingsverkeer’.