Wat heeft de bankoverstapdienst mij te bieden?

Wanneer uw klant of betalingsgerechtigde (bv. uw werknemer) van bank verandert, dan laat de nieuwe bank u dat weten (tenzij de klant of betalingsgerechtigde ervoor kiest om dat toch nog zelf te doen). Ze zal dit doen via de centrale interbancaire dienst Bankswitching.

Op die manier ontvangt u geen meldingen van bankoverstap van verschillende banken maar wel van één enkel kanaal, namelijk Bankswitching. Gemakkelijk en overzichtelijk!

Krijg ook ik meldingen van een bankoverstap?

U zal meldingen van een bankoverstapdienst krijgen via Bankswitching indien u:

  • een schuldeiser voor domiciliëringen bent. Uw klant betaalt uw facturen met andere woorden via een domiciliëring.
    • Indien uw klant uw domiciliëringsopdracht geblokkeerd heeft op zijn vorige zichtrekening, zal u geen meldingen ontvangen.
  • een opdrachtgever van terugkerende overschrijvingen bent. U bent bv. een werkgever of uitkeringsinstelling en u schrijft regelmatig geld over naar de rekening van uw betalingsgerechtigde.

Wat staat er in een dergelijke melding?

  • het nieuwe en vorige rekeningnummer
  • de bankoverstapdatum
  • de mandaatreferentie in het geval van domiciliëringen
  • de benaming van de nieuwe rekening in het geval van terugkerende overschrijvingen
  • een kopie van het aanvraagformulier dat door de klant is ondertekend

Vanaf de overstapdatum bent u wettelijk verplicht het nieuwe rekeningnummer te gebruiken.

Voor meer informatie kan u hier terecht.

Hoe ontvang ik de meldingen?

U kunt ervoor kiezen om de meldingen van Bankswitching per brief of via een digitaal kanaal te ontvangen.

Opgelet: indien u geen digitaal kanaal doorgeeft, ontvangt u automatisch de meldingen per brief.

Beheert u erg veel domiciliëringen en/of terugkerende betalingen, dan heeft digitaal uiteraard vele voordelen: het is snel, gemakkelijk en geautomatiseerd.

U moet er wel IT-matig voor zorgen dat u de nieuwe rekeningnummers tijdig in uw betalingsapplicatie kunt invoeren. Vanaf de bankoverstapdatum moet u immers het nieuwe rekeningnummer gebruiken.